Lãnh đạo Nga sợ rằng đường lối và những đòi hỏi của Ukraina sau bầu cử tổng thống sẽ không thay đổi, tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố. >>ИнтерфаксУкраина.

“Nước Nga sợ gì? Sợ rằng sau bầu cử tổng thống thì đường lối của Ukraina vẫn tiếp tục theo các thỏa thuận Minsk, rằng Ukraina sẽ tiếp tục củng cố sự đoàn kết và thống nhất quốc tế chống lại nước Nga. Điều tồi tệ nhất đối với Nga là sau bầu cử ở Ukraina Kremlin lại vẫn nghe đòi hỏi rút hết quân đội cùng vũ khí khỏi Donbass, trả lại sự kiểm soát biên giới cho Ukraina, trả lại bán đảo Crimea cho Ukraina, phóng thích tất cả những người mà họ đang giam giữ trong các nhà tù ở Nga, và khi đó thì rất khó khăn cho Nga”, – tổng thống Poroshenko nói.

Người đứng đầu nhà nước Ukraina nhấn mạnh, trong trường hợp nếu Nga sẽ không thực hiện những đòi hỏi này thì các chế tài trừng phạt họ sẽ được gia tăng và mở rộng.

Poroshenko phê phán những hứa hẹn dân túy của một số chính trị gia Ukraina về việc “hòa bình chỉ là đẳng sau góc nhà, chỉ cần gõ cửa Piton xin hòa bình thì sẽ có ngay hòa bình”.

“Đằng sau góc khuất không phải là hòa bình mà là kẻ xâm lược. Và chúng ta cần phải sẵn sàng cùng nhau chống kẻ thù. Chúng ta có thể làm điều này chỉ trên cơ sở các quyền lợi quốc gia của Ukraina. Chúng ta có thể mang đến hòa bình chỉ trên cơ sở công pháp quốc tế. Chỉ khi nếu phục hồi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraina, chỉ khi nếu nước Nga có thể ít nhất là trở lại tình hình năm 2013”, – Poroshenko nói.

“Đáng tiếc, chìa khóa tới hòa bình không ở Kyiv, thậm chí không ở Donbass… mà ở Moskva, và chúng ta cần phải sử dụng công cụ bất kỳ mà chúng ta có để đặt Putin ngồi vào bàn đàm phán, tựa nha là năm 2014-2015, khi ký kết các thỏa thuận Minsk”, – tổng thống Ukraina nhấn mạnh.

Poroshenko cũng nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ người Ukraina khỏi sự ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội năm 2019.

“Chúng ta cần bảo vệ người Ukraina khỏi sự ảnh hưởng của nước Nga đối với quá trình bầu cử. Đây là chiến tranh Hibrid của nước Nga chống lại Ukraina”, – tổng thống Poroshenko quả quyết.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề