Trong Diễu hành của giới đồng tính LGBT (>>el-gi-bi-ti) diễn ra ở Kharkiv ngày 15 tháng 9 năm 2019 đã có xảy ra đụng độ giữa những người chống đối với những người tham gia diễu hành.

Chính quyền đã huy động một lực lượng cảnh sát lớn để đàm bảoan ninh cho những người tham gia diễu hành KharkivPride (Tự hào Kharkiv), tuy nhiên cũng đã có những cuộc khiêu khích gây nên xung đột. KharkivPride được tổ chức trên quảng trường lớn của thành phố Kharkiv – quảng trưởng Tự Do và đi chuyển tới quảng trường Pháp hiến.

Đáng lưu ý là những người chóng đối Diễu hành đồng tính LGBT đã thông báo trước là sẽ có biểu tình phản đối, vì thế cảnh sát đã huy động lực lượng lớn để lập hàng rào bảo vệ an ninh. Những người chống đối đe dọa sẽ thực hiện 10 vụ khiêu khích, tuy nhiên điều này vẫn không làm cho cộng đồng LGBT lo ngại.

Khẩu hiệu của cộng đồng LGBT: “Không bao giờ bạn phải xin lỗi vì mình yêu”, “Đôi khi tôi muốn mọi người cho phép những người khác làm người”, “An toàn và bình đẳng”, và những khẩu hiệu khác. Tất cả có khoảng một ngàn người đồng tính tham gia diễu hành. Dù số lượng cảnh sát lớn nhưng vẫn không tránh được xung đột và buộc cảnh sát phải can thiệp, giái tán.

 

Những người chóng đối cũng mang tới biểu ngữ của mình, tuy số lượng người tham gia chống đối là không đáng kể.

Mấy ngày trước đó cũng đã diễn ra Diễu hành cộng đồng LGBT ở Kyiv với mấy ngàn người. Trong số những người LGBT có cả một số quân nhân LGBT. Những người chống đối cũng giương biểu ngữ khiêu khích xung đột nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePVwL-MNd_E


»Cùng chủ đề