Ngân hàng quốc gia Ukraina tuyên bố về việc gia tăng luồng tiền Hrivnia từ dân chúng vào hệ thống ngân hàng. NBU công bố thông tin trên trang website.

Như cơ quan báo chí của NBU cho biết, theo kết quả tháng 4 năm 2017 lượng tiền đã gia tăng lên 1,3% – đạt mức 1089 tỉ Hrivnia, điều này do sự gia tăng đáng kể tiền mặt được đưa vào lưu thông bên ngoài ngân hang – tăng 3% từ tháng này sang tháng khác – và số dư tiền gửi có thời hạn trong ngân hàng quốc gia bằng ngoại tệ tăng lên 1,9% từ tháng này sang tháng khác (của từng tháng đối với tháng trước đó, -nd).

NBU nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng số dư tiền gửi bằng nội tệ trong tháng 4 năm nay đạt mức 4,1%. Theo NBU tiến độ đạt được như vậy được bảo đảm bởi một loạt các yếu tố.

“Thứ nhất, do tiền lương tăng cao, điều này thể hiện cả trên tiến độ tiền gửi có thời hạn.

Thứ hai, sự hấp dẫn gửi tiền của các ngân hàng trên nền kì vọng giảm chiết khấu bới các ngân hàng thu hút tền gửi và xu hướng trôi nổi trên thị trường ngoại tệ.

Trong khi đó, gói tiền gửi của các doanh nghiệp theo kết quả tháng vẫn không thay đổi trên thực tế. Số dư nói chung của tháng đã tăng lên 1,9% so với tháng trước đó”, – cơ quan NBU giải thích.

Ghi nhận được 0,8% từ tháng trước tới tháng sau số dư tiền gửi của các doanh nghiệp và dân bằng tiền ngoại tệ tăng lên (quy đổi).

Theo thông tin ngân hàng quốc gia điều này xảy ra do gia tăng tiền của các công ty (tăng 1,7%), cái chính là nhờ khối lượng thu ngoại tệ tăng lên đáng kể cùng như nhờ gia tăng tiền gửi của dân (0,3% từ tháng này sang tháng khác).

NBU cũng thông báo rằng, tiến độ tích cực về tín dụng của các ngân hàng trong tháng 4 vẫn yếu.

Số dư tín dụng do các ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp và dân bằng nội tệ theo kết quả của tháng 4 tăng lên 0,3%, còn bằng ngoại tệ giảm 0,1%.

Sự gia tăng không đáng kể gói tín dụng bằng Hrivnia của doanh nghiệp (0,4%) tiếp tục thể hiện gia tăng nhu cầu của các xí nghiệp về tiền lưu thông. Số dư tín dụng cấp cho dân bằng nội tệ vẫn hầu như ở mức của tháng trước, NBU cho biết.

Trong tháng 4 năm 207, cho dù có sự chậm trễ như sự giảm giá trị tín dụng cho các công ty vẫn tiếp tục.  Trong tháng giá trị tín dụng bằng nội tệ của các doanh nghiệp giám 0,5%, kể từ đầu năm – giảm 2,4%, đạt mức 14,3%.

Exchange trend >> Giá đô la hôm 12 tháng 5: 26,7/26,9 uah

Ông Lavrenchuk lãnh đạo ngân hàng Reiffeizen Aval cũng là một trong hai ứng viên chức vụ lãnh đạo NBU được các chuyên gia nhắc tới >>

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề