Bộ trưởng tài chính Ukraina Alexander Danilyuk tuyên bố rằng, đề nhận khoản chuyển ngân tiếp theo Ukraina phải tiến hành thêm một số cải cách, vì vậy Kyiv hiện nay chưa nhận được tiền.

“Điều cần làm để nhận khoản chuyển ngân tiếp theo – đó là những cải cách không đơn giản. Chính vì vậy mà có những sư chậm trễ về thời gian. Chẳng hạn, thành lập tòa án chống tham nhũng – đó là một trong những  thay đổi khó khăn, nhưng nó phải được tiến hành đúng đắn”, – ông Danilyuk nói trê Đài phát thanh Hoa Kỳ. >>Голоса Америки.

Ông Danilyuk đồng thời lưu ý rằng, điều nữa phục thuộc vào luật về tư nhân hóa – quá trình bán tài sản quốc gia sẽ minh bạch và thông thoáng như thế nào là thông qua luật này.

“Tốt nhất là chậm trễ một chút còn hơn để có những luật thiếu chất lượng, để có những luật thiếu chất lượng thì sau này sẽ mất niềm tin đối với các luật, kể cả đối với quá trình tư nhân hóa”, – ông Danilyuk nhận xét.

“các cải cách hiện đang trong giai đoạn cần phải thông qua  hanh chóng. Và điều này mở ra con đường đi tới chuyển ngân”, – ông Danilyuk nhấn mạnh.

Theo lời ông, vấn đề không chỉ trong việc chuyển ngân, mà cả trong niềm tin đối với cải cách ở Ukraina. Các cộng sự hướng tới IMF, kể cả Liên minh Châu Âu và WB. Ngoài ra, Ukraina au khi nhận chuyển ngân mới dự định tiến ra thị trường vốn quốc tế.

“Các nhà đầu tư chú ý tới sự hợp tác của chúng tôi với IMF. Nghĩa là, nếu chúng tôi có những chậm trễ quá trình thì tất nhiên là không tốt. Vì vậy chúng tôi về nguyên tắc là hi vọng vào sự thoát ra khỏi tình huống và đi tới thị trường vốn quốc tế sau khi nhận được chuyển ngân tiếp theo”, – ông Bộ trưởng tài chính Danilyuk nói.

Theo dự báo của NBU Ukraina kì vọng nhận khoản chuyển ngân vào quý II năm 2018. Trong năm 2018 Ukraina kì vọng nhận 3,5 tỉ đô la của khoản chuyển ngân từ IMF.

Nguồn: VoA/Liga.net

»Cùng chủ đề