Khi mang vào lãnh thổ Ucraina 1 hoặc 2 chiếc điện thoại di động mua tại nước ngoài người dân Ucraina sẽ phải khai mã IMEI vào tờ khai hải quan. Phòng báo chí của Trung tâm tần số vô tuyến quốc gia Ucraina có thông báo (UGSR).

Theo pháp luật hiện hành những chiếc điện thoại đó được nhẩp cảnh không cần giấy phép của UGSR.

“Theo luật hải quan hiện hành của Ucraina, khi đi qua biên giới hải quan công dân phải điền tờ khai hải quan, trong đó tại mục “thiết bị phát sóng” ghi rõ loại điện thoại di động mang qua biên giới và mã IMEI của nó”, – thông báo nói rõ.

UGSR cũng thông báo, để đăng ký điện thoại vào cơ sở dữ liệu mã IMEI cho điện thoại di động mua tại nưcớ ngoài và mang vào Ucraina theo tờ khai hải quan cần phải có đơn gửi UGSR. Trong đơn phải khai rõ mã IMEI của điện thoại di động. Kèm theo đơn cần có bản chính tờ khai hải quan.

Đơn kèm theo tờ khai hải qua cần chuyển trực tiếp đến bất kỳ chi nhánh nào của UGSR hoặc gửi thư bảo đảm theo địa chỉ: đại lộ Pobeda, km 15, thành phố Kiev, Ucraina.

“Dựa vào hồ sơ này mã IMEI của điện thoại di động sẽ được nhập vào danh sách trtắng, và khi hoà mạng sẽ được sử dụng dịch vụ của mọi mạng cung cấp dịch vụ di động”, – thông báo cho biết.

Nếu mang vào lãnh thổ Ucraina nhiều hơn 2 chiếc điện thoại di động sẽ cần có giấy phép của UGSR (mẫu và thủ tục xin giấy phép xem trên trang web của UGSR).

Lê Tâm
theo ProIT

»Cùng chủ đề