(DN.ODESA) – Như tin đã đưa, 14-15/11 đã diễn ra diễn đàn doanh nhân VN trên thế giới tại Pháp. “Tiếp xúc và hợp tác: Cùng nhau xây dựng nhịp cầu nối tương lai” là thông điệp đồng thời là mục tiêu của Diễn đàn doanh nhân Việt Nam trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô Paris, Pháddienx.

»Cùng chủ đề