Trong khi từ tháng 1 đến tháng 4, GDP của Ukraina đã giảm 5%, trong tháng 5 năm 2020 giá tiêu dùng tăng 0,3%.
Điều này đã được báo cáo bởi Cơ quan Thống kê Nhà nước,đưa tin Ukraina News
Bao gồm giá thực phẩm và đồ uống không cồn trong tháng 5 tăng 1,2%, đối với quần áo và giày dép – giảm 1,4%, đối với dịch vụ nhà ở – giảm 2,8%, đối với các dịch vụ liên quan đến sức khỏe, – tăng 0,3%, cho giáo dục – không thay đổi.
So với tháng 5 năm 2019, vào tháng 5 năm 2020 giá tiêu dùng tăng 1,7%.
Trong tháng một-tháng năm, lạm phát lên tới 1,8%.
Như Ukraina News đã đưa tin trước đó, lạm phát tháng 4 lên tới 0,8%. Năm 2019, lạm phát được ghi nhận 4,1%, năm 2018 – lạm phát 9,8%, năm 2017 – lạm phát 13,7%, năm 2016 – lạm phát 12,4%, năm 2015 – lạm phát 43,3%.
NBU cũng dự đoán sự giảm phát nền kinh tế trong quý 2 năm 2020.
Trong khi đó, trong Ngân sách Nhà nước năm 2020 sự tăng trưởng của giá tiêu dùng đã được ghi nhận (tháng 12 đến tháng 12 của năm trước) – 5,5%.

Kiều Trnh theo https://ukranews.com/news/70741

»Cùng chủ đề