Cúm bắt đầu phổ biến ở Kyiv, 21 ngàn bệnh nhân và ba trường học, 119 lớp trong 16 trường khác bị đóng cửa

Phó chủ tịch UBHC tp Kyiv Povoroznik thông báo trong cuộc họp báo ở Kyiv.  Kênh “112 Украина.” Đưa tin.

“Trong tuần thứ 5 của mùa cúm đã ghi nhận 21 ngàn trường hợp bị cúm, điều đó cho thấy ệnh dịch đang gia tăng, trong khi đó bệnh cúm hiện chiếm 36% bệnh nhân, vẫn thấp hơn ngưỡng dịch bệnh”, – ông phí chủ tịch nhấn mạnh.

Theo lời ông Povoroznik, đa số bệnh nhân là trẻ em – 70% số lượng bệnh nhân. Có 213 người nhập viện, trong đó có 137 trẻ.

Số học sinh vắng mặt trên lớp nhiều hơn cả ở quận Sviatosinskiy và Darnitskiy.

“Chúng tôi đã chỉ thị cho các trường, nếu số học sinh bị cúm trên 20% thì nên có biện pháp hạn chế giờ học”, – ông cho biết.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề