Trong quá trình lây lan của coronavirus, người Ukraina quan tâm nhất đến các vấn đề sức khỏe của những người thân yêu và gia đình. Điều này được chứng minh bằng kết quả khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv: “Làm thế nào người Ukraina tuân thủ các điều kiện kiểm dịch”.

Vì vậy, những người được hỏi đã được yêu cầu chỉ ra ba vấn đề và khó khăn mà họ quan tâm nhất hiện nay.

“Như bạn có thể thấy, ở vị trí đầu tiên, tất nhiên là vấn đề sức khỏe của người thân (65%), sức khỏe của họ (32%) và sự không chắc chắn của tình huống (46%), sau đó là khó khăn tài chính (29%) và khó khăn khi ở nhà (28%), thiếu vận chuyển công cộng (15%)”, cuộc khảo sát XHH cho biết.

Đồng thời, mối đe dọa mất việc làm lo lắng 9% số người được hỏi và nghỉ phép không lương – 7%.

Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KMIS) từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020 đã thực hiện một cuộc khảo sát trên bảng điều khiển trực tuyến Inpoll (https://inpoll.org/).

Tổng cộng có 402 người được khảo sát sống ở tất cả các khu vực của Ukraina (trong các vùng Kyiv kiểm soát) theo một mẫu hạn ngạch đại diện cho dân số đô thị của Ukraina trên 18 tuổi có sử dụng Internet (khoảng 80% dân số đô thị).

Lỗi thống kê (với xác suất 0,95 và không tính đến hiệu ứng thiết kế) không vượt quá 5%.

Nguồn: KMIS/Ukrinform

»Cùng chủ đề