Chính phủ Ucraina bắt buộc những người đi xe máy moped (xe máy dung tích nhỏ) có động cơ dưới 50cm3 hoặc động cơ điện dưới 4kw phải có bằng lái xe hạng A1.

Quyết định trên được đưa ra trong nghị quyết của HĐBT số N511 ngày 20-5. Văn bản mới thông qua mở rộng thêm các hạng giấy phép lái xe, bổ sung hạng A1, B1 và C1, thêm mới hạng E thay cho các hạng BE, C1E, CE, D1E, DE.

Theo quy định mới để mở thêm các hạng giấy phép lái xe thấp hơn không chỉ cần thi lái xe, mà còn phái có chứng nhận đã qua khoá 20 giờ học lái phương tiện đó.

Chính phủ cũng đã có quyết định khác số 490 ngày 20-5 quy định các cơ quan thẩm quyền quốc gia được phép đào tạo và nâng hạng lái xe, tiêu chuẩn các chuyên gia của trung tâm đào tạo, uỷ nhiệm cho Bộ nội vụ trong thời hạn hai tháng phải chuẩn bị cơ sở pháp lý để thực hiện quy định mới này.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina