Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra sẽ quyết định một nội dung quan trọng mà thị trường đang chờ đợi: Có miễn – giảm thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn hay không? Trong thời gian bao lâu?

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, việc đề xuất miễn – giảm này quan trọng nhất là thể hiện sự quan tâm, ủng hộ TTCK phát triển.


– Vì sao Chính phủ và Ủy ban Tài chính của QH không tìm được sự đồng thuận về thời điểm miễn thuế đối với hoạt động đầu tư CK?

– Đây là câu hỏi khó trả lời, vì đứng trên mỗi một giác độ nhất định đều có một suy nghĩ và cách hiểu khác nhau. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề bây giờ là trình ra lý lẽ thế nào để QH quyết định. Quyền quyết là của QH, còn Bộ Tài chính thì nói được ý của mình và ý của Chính phủ.

– Ý cụ thể của Bộ trưởng là gì và cơ sở nào để bộ tham mưu cho Chính phủ đề nghị QH cho miễn đến hết năm 2010?

– Thứ nhất, hiện nay thị trường bị tác động bởi rất nhiều yếu tố, và nó đang giảm sút, mới bắt đầu có dấu hiệu của sự phục hồi. Sự phục hồi đó thực ra cũng chưa vững chắc. Theo dự báo của tôi, nếu giả dụ năm 2010 cũng chưa phải phục hồi mạnh.

– Thứ hai là, nếu có phục hồi chăng nữa thì các NĐT mà đầu tư trong năm 2007 – 2008 thì chắc chắn vẫn bị thua thiệt trong năm đó nên sang năm tới cũng không nên đánh thuế vội.

– Thứ ba là, bản thân các khoản thuế này nếu thu cũng không lớn, nếu vào lúc thị trường phát triển thì cũng chỉ khoảng 150 tỉ đồng. Hiện thị trường đi xuống, nếu thu cũng chỉ khoảng 100 tỉ đồng… không đáng bao nhiêu.

Và lý do cuối cùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng là việc miễn – giảm đó phát ra một tín hiệu là Nhà nước rất quan tâm đến TTCK và luôn muốn cho TTCK phát triển, để cho các NĐT yên tâm đầu tư. Điều đó vô cùng quan trọng.

– Nhưng hiện vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, việc miễn thuế cho các NĐT CK có thể vô hình trung tạo cơn sốt ảo cho thị trường, khi mà nền kinh tế vẫn chưa phục hồi?

– Nhìn vào thực tiễn mấy năm qua, tôi tin rằng các NĐT đã có một bài học rất quan trọng và bổ ích. Các NĐT sẽ chuyên nghiệp hơn, chứ không phải theo phong trào những năm 2006 – 2007. Tính chất đầu tư theo phong trào, thiếu sự hiểu biết chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều. Tôi tin sự phục hồi thị trường sẽ vững chắc hơn.

– Vậy Bộ Tài chính có dự báo gì về diễn biến của thị trường tài chính đến cuối năm và có biện pháp gì để hỗ trợ cho thị trường này?

– Cái này có rất nhiều yếu tố vì TTCK phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Nó phản ánh tổng hợp nhiều yếu tố chứ không chỉ một yếu tố. Vì vậy theo tôi, TTCK đang có điều kiện để phục hồi tốt hơn, bởi vì nền kinh tế chúng ta bắt đầu có dấu hiệu tốt lên và như Chính phủ báo cáo thì hy vọng quý I này là quý thấp nhất, mà nói cách khác thì gọi là “đáy”. Hy vọng đó là mức tăng trưởng thấp nhất.

Giải pháp thì vẫn làm thường xuyên thôi, chứ cũng không có gì mới cả. Nới thêm room thì chưa nới. Không nới lỏng vì thị trường này rất đặc biệt, chất lượng hàng hóa phải đảm bảo.


– Đối với gói kích cầu 18.000 tỉ đồng thì Bộ Tài chính có kế hoạch kiểm tra để tránh thất thoát, sử dụng không đúng mục đích?

– Nội dung của chính sách kích cầu có nhiều, nội dung thuộc lĩnh vực của bộ nào thì bộ ấy phải lo. Ví dụ hỗ trợ lãi suất thì giao cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính miễn – giảm thuế thì bây giờ đang còn phải chỉ đạo tất cả các địa phương giám sát việc giảm thuế, phải kích cầu đúng chỗ, tránh chuyện lợi dụng.


– Xin cảm ơn ông!

Lê Hùng
theo Lao Động