Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2009 – 2010.

Theo
đó, số dự án dự kiến được nhận phân bổ vốn trong năm nay là 88 dự án của 28
địa phương và hai bộ Quốc phòng và Công an.

Bộ Xây dựng dự kiến, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ trong năm nay là
3.500 tỷ đồng. Còn trong năm 2010 dự kiến là khoảng 4.758 tỷ đồng, trong đó
877 tỷ đồng dự phòng để bố trí cho các địa phương đã đăng ký nhưng chưa có
trong danh mục 28 địa phương đã được bố trí vốn năm 2009.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí vốn cho 6 địa phương trọng
điểm là Hà Nội, Tp.HCM, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thừa Thiên – Huế, thành
phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ được bố trí khoảng 52% tổng số vốn.

Ngoài 6 địa phương trọng điểm, bộ này cũng đề nghị Thủ tướng phê duyệt bố
trí vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa
phương có số sinh viên có nhu cầu về chỗ ở từ khoảng 10.000 sinh viên trở lên.

 

 

Linh Trang
theo VnEconomy