Phó trưởng phái bộ của OSCE SMM Alexander Hug cho rằng trước hết ở Donbass cần phải ngững tiếng súng.

Ông Hug tuyên bố rằng có những tín hiệu tích cực của chính quyền mới ở Ukraina “điều tiết cuộc xung đột” ở Donbass. Ông Hug bình luận trên kênh “Hrazhdanske”.

“Tôi cho rằng, sự tiến bộ đã có được vào tuần trước khác đáng kể so với trước đây. Tôi nghĩ đây là những tín hiệu chính trị tích cực đầu tiên của tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột này: có cơ hội để hiểu những quyết định cuối cùng sẽ như thế nào. Bây giờ đằng sau các chính phủ ở Kyiv và ở Moskva là hành động để chấm dứt cuộc xâm lược ở miền đông Ukraina”, – ông Hug lưu ý.

Theo lời ông, để phái bộ quốc tế bắt đầu sứ mạng hòa bình cần phải có hòa bình mà hiện nay chưa có. “Đó là mục đích chính yếu nhất cần đạt được vì con người đang chịu khổ đau trong xung đột… Tôi nghĩ những nỗ lực của chính quyền là trên hướng đi đúng. Mọi người muốn nhìn thấy hành động thực tế: cuộc sống phải được tốt lên, xung đột đổ máu phải được kết thúc”, – ông Hug nói.

Trong thỏa thuận M<insk có nhiều điều thuộc kỹ thuật cần thỏa thuận: giãn lực lượng ở khu vực giáp ranh, thoái lui vũ khí hạng nặng, gỡ mìn”, – ông Hug nói. Ông quả quyết rằng, “tất cả cần thiết phải được làm vì chấm dứt đổ máu”. Tôi cho rằng, đối thoại bất kỳ cũng là sự cứu cánh, ở cấp cao hay ở cấp bất kỳ đều cần dduwwocj đón nhận với niềm vui, và cuối cùng là nhìn thấy sự kết thúc cuộc xâm lược này trên bàn đàm phán”, – ông Hug nói.

nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề