Thành viên đảng Khu vực, bộ trưởng tài chính chính phủ đối lập Nhikolai Azarov gọi chương trình tái đầu tư của chính phủ vào các ngân hàng có vấn đề là động thái trút trách nhiệm tài chính từ các chủ ngân hàng sang vai của người đóng thuế.

“Kịch bản tái đầu tư ngân hàng có vấn đề mà chính phủ bà Timosenko thông qua, khi nhà nước sử dụng sơ đồ không minh bạch đổi tiền lấy cổ phiếu của ngân hàng, – đó thực chất là trút bỏ trách nhiệm tài chính từ các chủ ngân hàng sang tất cả những người đóng thuế”, – ông khẳng định.

Theo ông, “vấn đề của các ngân hàng đang yêu cầu nhà nước hỗ trợ là ở chỗ chủ ngân hàng đang chạy theo một chính sách mạo hiểm, coi thường quyền lợi của khách hàng gửi tiền, và qua đó kiếm siêu lợi nhuận vào các năm trước”.

“Hiện nay tác giả cơn khủng hoảng của hệ thống ngân hàng đang cố giữ tiền lại cho mình, còn vấn đề thì trả cho nhà nước. Nghề kinh doanh khủng hoảng, không đúng không nào? Có thể tin rằng chính phủ tham gia không vụ lợi vào công việc này hay không?” – ông Azarov nói.

Ông tin rằng 44 tỷ grivna tiền ngân sách chi cho tái đầu tư có thể được sử dụng hiệu quả, giúp lấy lại niềm tin vào ngân hàng.

“Thứ nhất, tái đầu tư chỉ nên cho ngân hàng nào chủ nhân của nó sẵn sàng chia đôi với nhà nước trách nhiệm tài chính trước khách hàng. Thứ hai, số tiền đó đủ để thông qua Quỹ bảo đảm tiền gửi thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng và dỡ bỏ lệnh cấm rút tiền gửi – một việc không thể thiếu nếu muốn bình thường hoá tình hình các ngân hàng”, – ông Azarov nói, đồng thời nhấn mạnh, “chương trình tái đầu tư của chính phủ là không có mục đích”.

“Vì sứ mạng của ngân hàng là cấp tín dụng cho khu vực bất động sản của nền kinh tế, cho khu vực hạ tầng, cho các dự án đầu tư, để các khu vực này làm nhiệm vụ nhân tiền lên. Tuy nhiên chính phủ hoàn toàn không đưa ra yêu cầu này trong quá trình tái đầu tư, và không có khả năng đề xuất chương trình chống khủng hoảng của mình để khôi phục tăng trưởng kinh tế. Có nghĩa là vấn tiếp tục việc phân chia tiền ngân sách cho giới tư bản không có trách nhiệm gì hết”, – ông Azarov kết luận.

Lê Tâm
theo Unian

»Cùng chủ đề