Trong 9 tháng năm 2017 đầu tư cơ bản vào công nghiệp tăng lên 26,9% so với giai đoạn này của năm ngoái và đạt mức 87,1 tỉ Hrivnia. Cơ quan thống kê Ukraina thông báo. >>Госстатистики.

Trong báo cáo đánh giá rằng, so với cùng kỳ của năm 2015 đầu tư vào công nghiệp tăng 57,2%.

Ngoài ra, ở Ukraina trong năm qua đầu tư cơ bản vào nông nghiệp tăng 37,8%, vào giao thông hàng không tăng 70,1%, vào xây dựng – 21,8%.

Đáng lưu ý là ở Ukraina trong vòng thời kỳ báo cáo nói trên khối lượng đầu tư cơ bản vào hoạt động khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề nghiệp tăng lên 46,4%, đạt mức 4,1 tỉ Hrivnia.

Lưu ý rằng sản xuất công nghiệp trong năm 2016 tăng 2,4%, sau 4 năm suy thoái.

Trong tháng 10 năm 2017 sản xuất công nghiệp tăng 0,4% so với tháng 10 năm 2016, so với tháng 9 vừa qua tăng 6,9%.

Trong khi đó sản xuất công nghiệp trong tháng 9 năm 2017 giảm 0,3% so với tháng 9 năm 2016.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề