Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức trong hai ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. Phiên họp trù bị diễn ra ngày 9/8 và Đại hội chính thức ngày 10/8.

Tham dự Đại hội có Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và đại diện các cơ quan, ban, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế lớn ở trong nước, cùng hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào từ nhiều nước trên thế giới.

Đây là sự kiện quan trọng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng liên doanh, liên kết của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam (VN) ở nước ngoài, góp phần hiện thực hóa chủ trương đại đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp VN, chung tay xây dựng đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: “Được phép của Chính phủ, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nhân VN ở nước ngoài lần thứ 1. Điều này khẳng định Đảng và Nhà nước đang mong muốn bà con kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức và thanh niên hướng về quê hương đất nước để có thể đem chất xám, đem những thành quả khoa học kỹ thuật, mà họ tích luỹ trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài để xây dựng và phát triển đất nước”.

Theo ông Phạm Gia Túc, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nhân VN ở nước ngoài sẽ là hội viên tập thể của VCCI, sẽ không có sự khác biệt về quyền lợi và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp VN ở nước ngoài.


Đầu mối đối thoại cho doanh nhân kiều bào.

Trên tinh thần đoàn kết, bằng những hoạt động thiết thực, các thành viên trong Hiệp hội sẽ bàn bạc, hành động nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu của không chỉ Hiệp hội, mà qua đó còn góp phần xây dựng thương hiệu hàng hóa VN trên thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi với nhau về cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở VN và nước ngoài, đồng thời là nơi để các doanh nghiệp tự giới thiệu và đối thoại với các cơ quan chức năng, hoặc các chuyên gia trong nước về những vấn đề quan tâm. Đến thời điểm này, có gần 250 doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự Đại hội, tăng gấp 2,5 so với dự kiến của Ban tổ chức.

Trước đó, ngày 13/3/2009, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 273/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân VN ở nước ngoài với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.


Hiện nay, có gần 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng số vốn đăng ký trên hai tỷ USD. Tuy nhiên, so với tiềm năng của lực lượng gần bốn triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 trí thức và các nhà khoa học, nhà quản lý, với thu nhập hằng năm gần 30 tỷ USD, thì số lượng dự án và lượng vốn đầu tư về Việt Nam trong thời gian qua vẫn là quá ít.

Linh Thu
theo Đất Việt