Hôm thứ sáu, ngày 3-4-2009 Ngân hàng quốc gia Ucraina đã tổ chức phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi dành cho cá nhân và cá nhân là chủ doanh nghiệp nhỏ vay tín dụng để thanh toán nợ tín dụng bằng ngoại tệ cho ngân hàng.

Lần đấu giá này ngoại tệ “ưu đãi” không chỉ được dành để thanh toán nợ đến hạn và quá hạn, mà còn để thanh toán nợ trước hạn.

Lần này NBU đã bán 43,490 triệu đô la với giá 7,80grivna cho 72 ngân hàng, đây là con số kỷ lục kể từ khi bắt đầu các phiên đấu giá.Tại các phiên đấu giá trước NBU đã bán tổng cộng hơn 270 triệu đô la với giá 7,80grivna/$. Tham giá đấu giá lần đầu tiên chỉ có 12 ngân hàng, đến lần thứ hai con số tham giá đã là 49.

Trước đó NBU tổ chức đấu giá thường kỳ vào các thứ sáu, tuy nhiên từ lần thứ ba trở đi NBU đã quyết định tổ chức thêm các phiên đấu giá bất thường, thường là vào thứ tư hàng tuần.

Phiên đấu giá tiếp theo Nbu đã quyết định tổ chức vào ngày 8 (thứ tư) và 10 (thứ sáu) tháng tư tới.

Người vay tín dụng ngoại tệ sẽ được mua ngoại tệ với giá ưu đãi để thanh toán với ngân hàng, nhưng số lượng không quá 50 nghìn $ cho một hợp đồng tại một phiên đấu giá.

Trước đó NBU đã có thông báo số lượng grivna để mua ngoại tệ đấu giá phải được chuyển vào tài khoản NBU trước 18:00 ngày mùng 7 và ngày 9 tháng tư năm 2009, số lượng đặt mua phải được đăng ký trước 10:00 vào ngày đấu giá, nếu không ngân hàng sẽ không được cho phép tham gia đấu giá.

Phương Anh
theo Biz.Liga

»Cùng chủ đề