Ngày hôm qua, 14-4, NBU đã tổ chức phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi thường kỳ


Ngày hôm qua, 14-4, NBU đã tổ chức phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi thường kỳ, đô la được bán với giá 7,8 gr/$ dành cho các khách hàng vay tín dụng ngân hàng thanh toán nợ đến kỳ và nợ quá kỳ. So với phiên đấu giá ngày 10-4, số lượng các ngân hàng lần này giảm đi, từ 44 xuống còn 34, cũng như lượng ngoại tệ bán ra – từ 35 triệu xuống còn 29,5 triệu đô la.

Theo ý kiến của chuyên gia tờ Delo, tình hình trên có thể xuất phát trước hết là từ nhu cầu thanh toán giảm trong 05 ngày tới. Nguyên nhân cũng còn là thị trường ngoại tệ hiện đang trong kỳ ổn định, chênh lệch giữa giá đô la thị trường với giá ưu đãi chỉ là 3%.

Mặc dù vậy, phiên đấu giá ưu đãi tiếp theo đã được ấn định vào ngày 24-4 và tình hình trên thị trường ngoại tệ, trong đó có cả lượng ngoại tệ sẽ bán ra tại đấu giá, sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: khoản chuyển tín dụng lần hai của IMF, nguy cơ án phạt dành cho Ucraina do lượng khí đốt mua không đủ hợp đồng.

Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày 16-4

Thị trường mở cửa ở mức 8.011 – 8,048 gr/$. Các giao dịch được thực hiện trong dao động 8,055 – 8,052 gr/$.

Trong tháng ba lượng ngoại tệ mua vào tại các ngân hàng của người dân nhiều hơn lượng bán ra 547 triệu đô la, trong khi con số này của tháng hai là 1,42 tỷ đô la. Các chuyên gia thống nhất nguyên nhân khiến nhu cầu ngoại tệ giảm là ba yếu tố: các phiên đấu giá ưu đãi thường kỳ của NBU, tỷ giá chững và sức mua của người dân đi xuống.

Phương Anh
theo Delo