Từ ngày 9/4, Hà Nội sẽ áp dụng quyết định mới về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao trong khu dân cư và các quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, đất dưới 30 m² sẽ không được cấp giấy chứng nhận. Hạn mức giao đất ở mới để làm nhà ở tại điểm dân cư tại Hà Nội tối thiểu là 40 m² và tối đa là 90 m² đối với khu vực phường; với các thị trấn và các xã ven đô hạn mức là từ 60 đến 120 m², các xã đồng bằng từ 80 đến 180 m², các xã trung du từ 120 đến 240 m² và các xã miền núi từ 150 đến 300 m².

Đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến ngày 1/7/2004 tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, hạn mức áp dụng là 120 m². Với Hà Đông và Sơn Tây, quy định là 180 m². Các xã giáp ranh quận, thị trấn là 200 m², các xã vùng đồng bằng là 300 m² và các xã trung du là 400 m² và các xã miền núi là 500 m².

Cũng theo quyết định này, thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa còn lại sau khi tách phải bảo đảm có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3 m trở lên, có diện tích không nhỏ hơn 30 m² mỗi thửa. Khu đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được Nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở không được phép tách thửa.

Lê Hùng
theo PV