Ngày mùng 3-8, ban biên tập báo Người Việt Ukraina chúng tôi có nhận được đơn kêu cứu của anh Trần Văn Chiếng, từ Việt Nam, người đã từng làm ăn ở Odesa và lâm bệnh đã được hội ĐH Nghệ Tĩnh tại Odessa giúp đỡ cho về VN chữa trị. xét thấy lời kêu cứu rất đau thương có lẽ đường cùng anh Chiếng mới làm như vậy, Ban biên tập chúng tôi đã trực tiếp gọi điện về Vn cho anh Chiếng thì đúng là gia cảnh nghìn cân treo sợi tóc, bệnh nặng, gia đình không có khả năng, chúng tôi cũng đã nói chuyện với bác sỹ ở phòng cấp cứu thì xác nhận đúng hoàn cảnh như vậy.Báo NVUkraina cũng đã giải thích trường hợp này rất khó, bới bà con ở Ukraina hiện nay làm ăn rất khó khăn, hơn nữa các tổ chức hội đoàn đã giúp đỡ một lần, nên giúp đỡ lần này hơi bị khó? Chúng tôi chỉ có thể đăng bài và lời kêu gọi lòng thương và tình cảm tự nguyện của bà con cộng đồng. Trước hoàn cảnh như vậy Tổng biên tập báo Người Việt Ukraina cũng ủng hộ cho anh Trần Văn Chiếng 6000 gờ gip và kêu gọi anh chị em bà con trong cộng đồng, hãy dành và bớt chút ít nhiều ủng hộ cho anh Chiếng trong hoạn nạn không biết trông cậy vào ai này?

Ngay trong ngày đầu đã có một số bà con ủng hộ

Ông Vũ Đức Trường  Odessa    = 6000Gr

Ông Nguyễn Hoàng Nam Kharcov =  300 Gr

Bà Vũ Thị Chót Kiev           =  500Gr

Ông Đỗ Duy Thanh  Kharov    =  500 Gr

Ông bà Hương Lai   Kharov    = 100$

Ông bà Tâm Nguyên  Odesa = 100$

Ông bà Sơn Dung  Kharcov     =500Gr

Ông Bà Hằng Tuyến Kharcov = 500Gr

Ông bà Dương Tính  Kharcov= 100$

Anh Trần Đức Hải Moscow = 100$.

Gia đình Hoà Thắm Moscow = 100$

Cháu Thuỳ Dương Moscow = 200$

Một người bạn ở Kiev dấu tên = 100 $

Mọi người có thể gọi trực tiếp ủng họ cho anh Chiến +84389635358

Hoạch số tài khoản của anh chị Tâm Nguyên

5168742208083984
ЧАН ТХИ НГОК МАЙ

Chúng tôi tiếp tục cập nhật………………….

»Cùng chủ đề