Danh sách những người cấp tiền cho “LPR” và “DPR” đã lọt lên mạng Internet. Đó là những người cấp tiền cho chiến tranh ở Donbass. Người điều phối nhóm “Kháng cự thông tin”, đại biểu nhân dân Dmitry Tymchuk viết thông báo trên Fb.

Trong danh sách có 282 công ty, xí nghiệp và những doanh nhân “lớn nhất” hoạt động cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố này. Có cả các dữ liệu về “mã số đăng ký” và số tiền thuế đã nộp tới tháng 5 trong năm 2016, – ông Tymchuk lưu ý.

Trong khi đó ông cho biết nhóm của ông đã quyết định trước khi công bố những dữ liệu này sẽ yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật cho phép công bố. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng các dữ liệu về cấp tiền cho quân khủng bố trong mọi trường hợp cũng sẽ được công bố (không cho phép cũng công bố -ND). Những dữ liệu về “các bao tiền” của quân khủng bố chúng tôi sẽ công bố trong mọi trường hợp, không phụ thuộc vào thực chất trả lời của cơ quan công tố – tiếp theo là cứ để họ khởi tố hình sự, hoặc là chúng tôi cũng làm công việc của mình. Nhưng chúng tôi thú vị là họ sẽ trả lời chúng tôi như thế nào về vấn đề này, – ông Tymchuk nói.

Trước đó báo “Fakty ICTV” đã thông báo rằng những người từng là cựu cán bộ của các cơ quan công lực mà hiện làm “cảnh sát” cho “DPR” bị cắt 25% lương.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề