(DN.ODESA) – Dưới đây là danh sách ca sĩ, người mẫu và phụ tá đi kèm trong đoàn biểu diễn Văn nghệ sắp có mặt tại Ukraine. Đoàn sẽ có đợt biểu diễn tại 2 thành phố lớn có nhiều người Việt Nam sinh sống là Kharkov và Odessa.Chương trình văn nghệ tại Odessa (thông báo số 2)


Chương trình văn nghệ tại thành phố Odessa (thông báo số 1)

 


theo Hội người VN tp Odessa