Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đang khẩn trương tiến hành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam trên toàn thế giới, trước mắt là danh sách cộng đồng, sau là danh sách các ngành nghề.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cho biết, đây là một dự án lớn và được coi là công việc ưu tiên theo tinh thần của chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/6/2008.

Vì đây là lần đầu tiên có một thống kê đầy đủ và toàn diện nên dự án được chia làm nhiều giai đoạn. Có thể, trong 6 tháng đầu, Ủy ban sẽ cố gắng nắm hết danh sách ở các địa bàn đông kiều bào, sau đó bắt đầu mở rộng ra các nơi khác.

Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước biết được các thành phần, nghề nghiệp của người Việt trên toàn thế giới như doanh nhân, trí thức, sinh viên chứ không chỉ đơn thuần là số lượng.

Ngoài việc thu thập danh sách từ các Hội đoàn người Việt ở nước ngoài thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự án này sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành trong nước và Hội liên lạc kiều bào, nơi sẵn có các dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng khuyến khích việc thành lập các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, phấn đấu nơi nào có người Việt Nam thì ở đó cố gắng thành lập Hội đoàn người Việt Nam và đa dạng các Hội đoàn như các Hội có tính chất nghề nghiệp, Hội có tính chất từ thiện, tôn giáo… để bà con cùng hướng về đất nước.

Theo ông Dũng, ở những nơi đã có hội đoàn nhưng lâu chưa đại hội thì phải tiến hành đại hội để bầu ra ban chấp hành mới.

Thực tế, ở nhiều địa bàn có nhiều hội người Việt ở các địa phương, nhưng chưa có hội có qui mô toàn quốc. Chẳng hạn như ở Lào, các hội đoàn người Việt ở Viêng- chăn, Savannakhet …hoạt động rất mạnh, nhưng chưa có Hội người Việt Nam tại Lào. Rồi có những địa bàn rất đông người Việt, nhưng lại chưa có Hội đoàn nào cả như địa bàn Na Uy (khoảng 20.000 người).

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới dự kiến sẽ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2009.


theo TP