Gần 20 đại biểu các khối đã vây quanh bục diễn giả, phong toả mọi lối đi lên bục. Các nghị sĩ án ngữ chỗ ngồi của chủ tịch và các phó chủ tịch, còn cửa ra vào phòng nghị sự được chặn ghế từ hướng phòng họp.

.

Câc đại biểu đảng các khu vực PR hiện đã phong toả diễn đàn và bục chủ tịch đoàn Rađa Tối cao Ucraina.

Gần 20 đại biểu các khối đã vây quanh bục diễn giả, phong toả mọi lối đi lên bục. Các nghị sĩ án ngữ chỗ ngồi của chủ tịch và các phó chủ tịch, còn cửa ra vào phòng nghị sự được chặn ghế từ hướng phòng họp.

10 đại biểu khác ngồi vào các ghế bộ trưởng tại lô chính phủ.

Đại diện PR giương cao biểu ngữ với dòng chữ: “Chấm dứt khủng hoảng! Chính quyền hãy từ chức!”, “Đả đảo liên minh!”, “Litvin, khối của ông đang ăn cướp của người dân!”, “Chính phủ vô dụng – đem nấu lại đi thôi!”

Trong phòng họp tạm thời chưa xuất hiện các đại biểu khối khác.

Phiên họp sáng của Rađa phải bắt đầu từ 10:00

Phó chủ tịch thứ nhất khối PR Alechsandr Efremov thông báo với các nhà báo rằng một trong những yêu cầu của PR là HĐBT phải đưa việc xem xét chương trình chống khủng hoảng và sửa đổi ngân sách năm 2009 ra thảo luận tại quốc hội.

“Một chương trình chống khủng hoảng, tự nó không giải quyết vấn đề gì, chương trình chống khủng hoảng phải được xem xét cùng với các thay đổi ngân sách quốc gia”, – ông nói

Bình luận về cơ hội tiếp tục làm việc của quốc hội ông Efremov dự báo chủ tịch quốc hội V. Litvin sẽ không mở phiên họp toàn thể vào thứ 5 do biểu ngữ “Litvin, khối của ông đang ăn cướp của người dân!” đang hiện diện trong phòng họp.

“Tôi nghĩ, ông Litvin sẽ không khai mạc phiên họp toàn thể sáng nay và sẽ không đến phòng họp vì một lý do đơn giản – ông ta rất giận khẩu hiệu mà chúng tôi đang giương cao ở đây”, – ông Efremov nói.

Ông cũng nhấn mạnh, khối PR đã quyết định phong toả Rađa Tối cao chỉ trong hai ngày 2-3 tháng tư, còn hoạt động tiếp theo sẽ tuỳ thuộc vào phản ứng của chính phủ trước các yêu cầu của PR.

Xin nhắc lại, tài phiên họp vào thứ năm Rađa có kế hoạch xem xét lần hai dự luật số 3140 “Về các sửa đổi luật “Về truyền hình và phát thanh”, quy định bãi bỏ quyền của tổng thống bổ nhiệm lãnh đạo đài truyền hình và phát thanh quốc gia theo đệ trình của quốc hội.

Phương Anh tổng hợp
theo Tin tức Ucraina