Phó chủ tịch thứ nhất của Đảng vùng – ông Alexander Efremov cho rằng, hội đồng điều tra tạm thời được thành lập bởi các phe đối lập cần phải thẩm định các tình tiết của sự cố liên quan tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lusenko tại sân bay ở Frankfurt (Cộng hòa liên bang Đức).

Theo Efremov, những người lãnh đạo liên minh đã tạo ra một ủy ban tạm thời tương tự để bao che các hành động của Lusenko. Ông cho rằng các hành động của những người đứng đầu liên minh cầm quyền hướng tới việc che giấu các thông tin về sự cố tại sân bay Frankfurt.

Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng hiện tại đã đủ các tài liệu để thực hiện quyết định cắt chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ucraina – ông Lusenko, và không tạo ra một vòng luẩn quẩn trong việc thành lập các Uỷ ban Điều tra tạm thời.

Theo ông, đặc quyền của phe đối lập là việc thành lập một ủy ban điều tra tạm thời. “Ủy ban điều tra được hình thành bởi phe đối lập, và phe này sẽ hoạt động chống lại chính phủ, nếu như trong một số vấn đề mà ủy ban do họ thành lập không có đủ quyền hạn để làm việc. Còn chúng tôi có một cách chuyên nghiệp để tạo ra một ủy ban điều tra các hành động của chính quyền”, – Efremov nói.

Phó chủ tịch Đảng vùng nhấn mạnh rằng các báo cáo vào thứ 6 của các ủy ban điều tra tạm thời sẽ chỉ ra mức độ hoạt động của mỗi ủy ban trong tình huống này.

Hãy nhớ rằng, ngày hôm nay, 19 tháng 5, Nghị viện đã thành lập 2 ủy ban tạm thời điều tra về các chứng cứ của sự cố liên quan tới Yuri Lusenko xảy ra ngày 4 tháng 5 năm 2009 ở Đức.

Dự thảo nghị quyết đầu tiên về việc thành lập ủy ban điều tra tạm thời về sự cố liên quan đến Lusenko ở Đức đã được đề nghị bởi đại biểu của Khối BYUT – ông Igor Vorotnyuk. Chủ tịch uỷ ban này được bổ nhiệm là đại biểu Khối BYUT – ông Roman Zabzalyuk. Uỷ ban bao gồm 9 Đại biểu Quốc hội. Dự thảo nghị quyết thứ hai được đề nghị bởi đại biểu Đảng vùng Vladislav Lukyanov. Chủ tịch Uỷ ban này được bổ nhiệm là đại biểu của Đảng vùng – ông Nestor Shufrych và ông Zabzalyuk làm Phó chủ tịch.

Bên lề cuộc họp Quốc hội, Roman Zabzalyuk cho rằng ủy ban đứng đầu là Shufrych được thành lập trái ngược với quy chế của Nghị viện.

Trước khi bỏ phiếu, chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin đề nghị các đại biểu không nên ủng hộ cho bất cứ dự thảo nào, bởi vì đã có một ủy ban điều tra các tình tiết của sự cố giữa Lusenko và Thị trưởng Kiev. Ông đã đề nghị các đại biểu giao cho ủy ban hiện tại điều tra về sự cố tại sân bay, để trong chính phủ không cần tới 3 uỷ ban điều tra các hoạt động của Lusenko. Litvin gọi việc thành lập ủy ban thứ 2 và thứ 3 là phi lý.

NNC
theo Kor