Sáng ngày 28-9-2013 tại hội trường nhà hàng Hương Lan thành phố Ki Ép, Đảng ủy nước tại Ukraina đã tổ chức lớp học đối tượng đảng cho gần 100 đoàn viên ưu tú được giới thiệu từ các tổ chức đảng cơ sở như: Ki Ép, Kharkov, Odessa, Lvov, Ivan, Donesk, Nhikolaev, Đây là những đồng chí đã có chí hướng phấn đấu tốt, được tổ chức đoàn tín nhiệm giới thiệu và lựa chọn. Khai mạc lớp học do đảng ủy nước tổ chức và tham gia giảng bài, có ông Nguyễn Văn Tuyên phó bí thư đảng ủy, ông Nguyễn Phan Hồng Hải đảng ủy viên, ông Nguyễn Văn Phòng đảng ủy viên.

Trong khán phòng được trang chí nghiêm trang, cả hội trường đứng dậy làm lễ chào cờ và hát quốc ca. Ông Nguyễn Văn Tuyên phó bí thư đảng ủy nước đã quán triệt mục đích yêu cầu của lớp học, đây là lớp học nhằm nâng cao nhận thức về đảng và mục đích lý tưởng cho các đối tượng đảng. Sau đợt học này mỗi đồng chí sẽ được nâng cao nhận thức, có động cơ phấn đấu đúng đắn, nâng cao hiểu biết về mục tiêu lý tưởng của đảng. Qua các bài giảng giới thiệu về điều lệ đảng, lịch sử đảng, cương lĩnh chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi học sinh đều chăm chú nghe giảng, nghi chép cẩn thận để làm bài thu hoạch đạt được điểm cao. 
Hy vọng đây là một lớp bồi dưỡng nguồn cho đảng, điều đáng mừng là sinh sống tại nước ngoài nhưng rất nhiều bạn trẻ đã có những nhận thức đúng đắn muốn phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng CSVN. Đây là một tín hiệu đáng mừng, dù sẽ tiếp tục sinh sống ở nước ngoài hay những sinh viên sau khi ra trường sẽ về trong nước kể cả có nhiều bạn sinh ra và lớn lên tại Ukraina, nhưng chắc chắn một điều với một niềm tin phấn đấu và động cơ đúng đắn, sự bồi dưỡng, giúp đỡ giáo dục của tổ chức đảng và năng lực phấn đấu của từng đảng viên, sự tín nhiệm và giới thiệu của các tổ chức quần ở cơ sở. Kết nạp thêm một đảng viên mới là thêm một sức mạnh mới cho đảng.

Ban biên tập

»Cùng chủ đề