“Liên hiệp dân tộc Ucraina của chúng ta” (NSNU) đã trình Bộ Tư pháp thông báo chính thức để thay đổi tên của Đảng.

Theo cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp, “Liên hiệp dân tộc Ucraina của
chúng ta” đã được đổi tên thành Đảng chính trị Ucraina của chúng ta.

Quyết định đã được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của NSNU vào ngày 27 tháng 6 năm 2009.

Bộ Tư pháp đã chấp nhận yêu cầu và những thay đổi sẽ được thực hiện tại
phòng đăng ký thành viên các đảng chính trị của Ucraina, cơ quan báo
chí cho biết.

”Liên hiệp dân tộc Ucraina của chúng ta” đã đăng ký tại Bộ Tư pháp vào ngày 22 tháng 3 năm 2005 theo quyết định số №112.

Phù hợp với Luật về đảng chính trị tại Ucraina, các Đảng cần phải thông
báo cho Bộ Tư pháp để thay đổi tên, chương trình hoạt động, điều lệ,
lãnh đạo và địa chỉ của tổ chức Đảng trong vòng một tuần kể từ ngày
quyết định có hiệu lực.

NguyenNghia
theo Korespondent.net