Đảng “Tâm điểm duy nhất” dự định tổ chức đại hội vào tháng 7 để xác định phương thức tham gia bầu cử tổng thống sắp tới. Đây là thông báo của lãnh tụ Đảng, đại biểu Quốc hội từ khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” Igor Kril.

Ông cho hay, ngày diễn ra đại hội sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tòa án hiến phát liên quan đến ngày bầu cử tổng thống. Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 thì đại hội Đảng sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến 13 tháng 7.

Igor Kril lưu ý, điều lệ đảng quy định chỉ tiến hành đại hội một lần trong năm. Đại hội cuối cùng của “Tâm điểm duy nhất” đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 2008 với sự tham gia của 1888 thành viên.

Igor Kril cũng cho biết, trong đại hội đảng sắp tới sẽ quyết định phương thức tham gia bầu cử tổng thống. “Quá trình bầu cử đã bắt đầu, trong thời gian sắp tới sẽ công bố danh sách ứng cử viên. Lúc đó đảng “Tâm điểm duy nhất” sẽ tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống”, – Igor Kril nói.

Ông lưu ý, đại hội sẽ đề cử các ứng cử viên của mình hoặc chí ít là hỗ trợ ai đó tham gia tranh cử.

Nói về việc sát nhập với đảng “Ucraina của chúng ta” Igor Kril cho biết, hợp nhất hai lực lượng chính trị này là phụ thuộc vào đảng của Tổng thống. Nếu trong nội bộ “Ucraina của chúng ta” đưa ra quyết định thì khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị. Nhưng theo ông, hiện tại chưa thích hợp cho việc sát nhập, bởi vì ngay cả “Ucraina của chúng ta” cũng chưa xác định rõ ràng là nên hay không nên có sự liên kết này.

Ngoài ra để có thể hợp nhất thì hai đảng cần phải cùng nhau đưa ra được các chương trình hành động chung, bàn thảo các chiến lược phát triển Ucraina – Igor Kril nói

NNC
theo TH