Ngày hôm nay, khi phiên họp quốc hội của Ucraina (QH) sắp bắt đầu các đại biểu của đảng “Regiony” đã phong tỏa diễn đàn của QH không cho QH làm việc. họ chiếm giữ toàn bộ phần chủ tịch đoàn và diễn đàn ngay trước khi phiên họp sắp bắt đầu.

Trong phòng họp QH họ dương biểu ngữ “Stop Crisis, chính quyền thoái vị ngay”, “IMF – tương lại của chính quyền ở Florida” vv…

Tuy nhiên kênh truyền hình của QH “Rada” đã không đưa gì tình hình xảy ra tại phòng họp như moi lần vẫn đưa. Bở thế đảng Regiony đang đe dọa sẽ phong tỏa kênh truyền hình này, nếu nó không dưa hình ảnh đảng này phong tỏa QH. Bà Anna German, đại biểu của “Regiony” nói, “nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ kênh TV “Rada” không đưa tin trực tiếp phòng họp thì phe đối lập sẽ buộc phải làm tất cả để loại bỏ lãnh đạo kênh TV này khỏi công việc”. Bà lưu ý rằng, kênh “Rada” không phải là cái “quán tư nhân của ai, kể cả chủ tịch QH”. “Chúng tôi đơn giản là đế đó và giành lấy sự kiểm soát. Néu họ không hiểu thế nào là tưk do báo chí thì chúng tôi sẽ cho họ thấy”.

Thành viên của BYUT, ông Sergey Mishenko cho rằng, “đảng Regiony không dựng nên được những dự luật chống khủng hoảng đối chất với dự luật của chính phủ cho nên bắt đầu phong tỏa QH để làm cớ cho Tổng thống giải tán QH”. Ông cho rằng, trong ngày hôm nay và ngày mai đảng này sẽ con khiêu khích nhân dân Ucraina và chính phủ.

Bà Anna Germaqn nói, “đòi hỏi căn bản của hành động cảnh báo này – chính quyền phải đưa đến QH một chương trình chống khủng hoảng cùng với những bổ sung Ngân sách như là sự bảo đảm hoàn thành chương trình đó”. Theo lời bà này, cuộc phong tỏa ngày mai 03.04.2009 sẽ còn có quần chúng ủng hộ tiến hành xung quanh Văn phòng tổng thống và chính phủ, quốc hội và quảng trường độc lập.

Hoàng Xuân Kiểm