Đảng “Phụng sự nhân dân” nói về những sáng kiến đầu tiên về chống tham nhũng.

Ứng viên ĐBND của đảng “Phụng sự nhân dân”, thành viên Hội đồng quốc gia về các vấn đề chính sách chống tham nhũng Anastasia Krasnoselska nêu những sáng kiến đầu tiên của đảng tổng thống “Phụng sự nhân dân” trong lĩnh vực chống tham nhũng – áp dụng công cụ “tịch thu dân sự” các thài sản bất hợp pháp của các quan chức.

Bà Krasnoselska nói trong cuộc hội nghị “chiến lược chống tham nhũng mới đối với Ukraina”, TTX Ukrinform đưa tin. >>Укринформ.

Theo lời bà trong những bước đi đầu tiên sẽ tập trung chú ý của tòa án chống tham nhũng vào các vụ bê bối hàng top, khởi động lại Hãng quốc gia về ngăn ngừa tham nhũng
(NAPK), lập lại trách nhiệm hình sự do làm giàu bất hợp pháp.

Bà nhấn mạnh những bước đi này được áp dụng song song với chiến lược chống tham nhũng cho năm 2019-2023.

“Đối với chúng tôi trên thực tế vấn đề là liệu có cần chiến lược chống tham nhũng hay là không. Có thể thông báo rằng Hội đồng quốc gia về các vấn đề chống tham nhũng họp vào tuần trước đã xác định chiến lược chống tham nhũng như là một ưu tiên của công tác năm nay”, – bà Krasnoselska nói.

Trước đó phó chánh VP tổng thống Ryabosapka cho biết văn bản dự luật tổng thống về tịch thu tài sản thu được bằng cách bất hợp pháp liên quan tới trách nhiệm hình sự do làm giàu bất hợp pháp đã được thỏa thuận với IMF.

Nguồn:
Ukrinform//lb.ua

PS/Comment:
Có điều chưa rõ chế định “tịch thu dân sự” nghĩa là như thế nào. Thế nào là tịch thu dân sự chưa được bà Krasnoselska làm sáng tỏ nội dung. Khả năng quy phạm này chỉ áp dụng cho các quan chức, nhằm mục đích chống tham nhũng.

»Cùng chủ đề