Theo luật định các chính đảng trúng cử vào quốc hội được chi một khoản tiền hàng tháng cho tổ chức đảng hoạt động. Hồi tháng 3 đảng Người phục sự nhân dân từng đã tuyên bố từ chối khoản tiền này từ ngân sách, nhưng thực tế vẫn nhận.

Người phụng sự nhân dân” đã nhận khoản tiền 35 triệu hryvnia từ ngân sách. Đảng này hứa sẽ chuyển số tiền này cho cuộc chiến chống dịch bệnh coronavirus.

Đảng chính trị “Người phụng sự nhân dân” đã nhận được từ ngân sách nhà nước 35,14 triệu đồng để tài trợ cho các hoạt động của đảng trong quý hai (theo luật Ukraina).

Điều này được nêu trên trang web của Cơ quan Hãng quốc gia về ngăn ngừa tham nhũng (NAPK). “Người phụng sự nhân dân” năm 2020 sẽ được nhận từ ngân sách nhà nước tổng cộng 140,6 triệu Hryvnia. Tiền này được phân bổ hàng quý với số lượng bằng nhau.

Vào cuối tháng 3, đảng này tuyên bố từ chối tài trợ của nhà nước, nhưng một đơn xin cấp tiền chính thức đã gửi cho NAPK chỉ một tháng sau tuyên bố.

Một trong những người phát ngôn của đảng này Evgenia Kravchuk nói rằng đảng sẽ từ chối tiền ngân sách cho quý thứ III và IV, nghĩa là khoảng 70 triệu Hryvnia.

Tiền ngân sách chi cho quý thứ nhất và thứ hai, theo bà Kravchuk, cũng sẽ được chuyển để chống dịch bệnh COVID-19.

Trong quý II, tiền tài trợ từ ngân sách cũng sẽ được cung cấp cho các chính đảng (Có mặt trong quốc hội): “Cương lĩnh đối lập vì đời sống – 10,63 triệu hryvnia, Batkivschina – 6,67 triệu hryvnias, Đoàn kết đoàn kết châu Âu – 6,6 triệu hryvnias, Holos – 4,74 triệu hryvnias.

Đoàn kết Châu Âu và Tiếng nói (Holos) cũng nhận được tiền thưởng 3,54 triệu Hryvnia do trong phái duy trì được sự cân bằng số ĐBND nam và nữ.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Mục đích của dự luật chi tiền cho các chính đảng: Theo ý tưởng 1) tránh sự phục thuộc tài chính của các chính đảng vào các nhà tài phiệt; 2) tạo nên sự cạnh tranh uy tín của các chính đảng trong xã hội nhằm chiếm cảm tình của cử tri khi bỏ hiếu bầu vào quốc hội.

»Cùng chủ đề