Đại biểu đảng các vùng Yuri Morisnhichenko tuyên bố đang có cuộc thảo luận bên lề về nội dung tăng tuổi điều kiện đối với ứng cử viên tổng thống từ 35 lên 40 tuổi.

   Ông Mirrosnhichenko cho biết điều này trong chương trình “Tự do” phát sóng trên kênh Inter ngày 10-4.

“Có nhiều phương án được thảo luận bên lề quốc hội…Ví dụ, tiến hành bầu cử tổng thống sao cho tuổi của ứng cử viên phải đến 40 tuổi, nhằm tránh sự tham gia của một trong các ứng cử viên hiện nay”, – ông nói.

Đồng thời ông Mirosnhichenko cũng gọi những thảo luận đó là không tế nhị và không thể chấp nhận được.

Đồng ý với ông có đại biểu đảng khu vực Nhikolai Azarov cũng tham gia vào chương trình.

“Tôi cảm giác nếu quốc hội đưa ra dự luật này thì sẽ là thiếu lương tâm trong điều kiện hiện nay… Đây là biện pháp đáng hổ thẹn, tôi không thể hình dung ra ai có thể đưa ra sửa đổi này”, – ông Azarov nói.

Trong khi đó đại biểu khối “NU-NS” Oles Donhi có nhận xét, trong trường hợp các lực lượng chính trị lớn thống nhất được với nhau thì sửa đổi tuổi điều kiện đối với ứng cử viên tổng thống có thể sẽ thành hiện thực.

Xin nhắc lại với bạn đọc, đại biểu khối NU-NS Acsenhi Yasenhuk dự định tham gia tranh cử tổng thống

Ông Yasenhuk tròn 35 tuổi vào ngày 22 tháng 5.

Theo Hiến pháp có thể bầu vào chức vụ tổng thống công dân Ucraina trên 35 tuổi, có quyền bỏ phiếu, sinh sống trong nước trong 10 năm qua và biết ngôn ngữ quốc gia.

Phương Anh