Phó thủ lĩnh đảng khu vực Anna German trả lời phỏng vấn hãng “Interfax-Ucraina” hôm thứ ba và nói: đảng khu vực tạm thời chưa có quyết định có tham gia tư vấn tổng thống về vấn đề giải tán quốc hội hay không, nhưng để ngỏ khả năng này.

“Thậm chí cả năm 2007 khi chúng tôi cho giải tán quốc hội là không hợp pháp và không hợp hiến, chúng tôi vẫn tham gia tư vấn do tổng thống đề xuất (về việc giải tán). Chúng tôi chưa ra quyết định, bởi vì chưa có lý do, nhưng tôi có thể cho rằng, nếu tư vấn được tổ chức thì đảng khu vực sẽ tham gia”, – bà nói.

Về phần mình, đại biểu quốc hội khối “NU-NS”, thành viên nhóm “Vì Ucraina” Andrây Parubi cho rằng kịch bản bầu cử quốc hội trước thời hạn là khó có khả năng xảy ra.

“Theo như tôi được biết, hiện nay quốc hội không đủ số phiếu để đưa sửa đổi vào ngân sách (để tài trợ cho chiến dịch tranh cử quốc hội trước thời hạn).

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề về cơ sở để tiến hành bầu cử. Vì vậy tôi cho rằng, kịch bản này ít có khả năng thành hiện thực”, – ông nói khi trả lời phỏng vấn hãng “Interfax-Ucraina”.

Nhiều nhà chính trị học trong nước cũng nghi ngờ khả năng tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Trong khi đó các chuyên gia cho rằng sáng kiến tiến hành tư vấn về vấn đề giải tán quốc hội có thể được đảng khu vực và một số lực lượng thân tổng thống trong quốc hội ủng hộ.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina