Đảng khu vực sẵn sàng liên kết với lực lượng chính trị của nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko để khắc phục khủng hoảng kinh tế. Đây là lời tuyên bố của lãnh tụ phe đối lập Viktor Yanukovich trong cuộc phỏng vấn trực tiếp của kênh truyền hình “Inter” vào ngày hôm nay.

Theo lời ông Yanukovich, liên kết này chỉ phục vụ cho mục đích là dành được quyền đa số trong Quốc hội để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại Ucraina. Ngoài ra, đảng của ông sẽ không thiết lập bất kỳ sự “bằng hữu” nào với khối BYUT.

Ông Viktor Yanukovich cũng bày tỏ rằng, theo như kế hoạch hành động của Đảng khu vực, phương án thành lập liên minh để giải quyết khủng hoảng chỉ nằm ở vị trí thứ 2.

Ngoài ra, lãnh tụ phe đối lập cũng đề cập đến việc sửa đổi của Hiến pháp trước khi tiến hành bầu cử tổng thống và Quốc hội. “Chúng tôi đề xuất kế hoạch thay đổi toàn bộ hệ thống chính quyền hiện tại: bao gồm thay đổi luật bầu cử, sửa đổi Hiến pháp, và sau đó là đồng thời tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử nghị viện. Bầu cử diễn ra càng sớm, thì càng có lợi cho đất nước “, – Victor Yanukovich nói.

Theo như tuyên bố ngày hôm nay của ông Taras Stetskiv – một thành viên của khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, hai lực lượng chính trị lớn trong Quốc hội Ucraina là BYUT và Đảng khu vực đang thương lượng để loại bỏ hình thức bầu cử tổng thống do người dân lựa chọn.

“Trong nội bộ Đảng khu vực, có những người không muốn nhìn thấy Viktor Yanukovich tham gia bầu cử, có những người không tin vào thắng lợi của ông ta. BYUT cũng có những lực lượng tin rằng Yulia Tymoshenko không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Còn khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” thì 100% các đại biểu tin là Yushchenko sẽ thất bại”- Stetskiv nói.

NNC
theo UA-TODAY