Hiện đảng khu vực đang phong toả diễn đàn tại Rađa Tối cao Ucraina.

Gần 20 đại biểu quốc hội đứng chắn các lối vào từ phía chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin.
Phó chủ tịch thứ nhất khối đảng khu vực Alechsandr Efremov giải thích với các nhà báo rằng đảng của ông yêu cầu Rađa phải xem xét tại cuộc họp ngày hôm nay dự luật tăng mức sống tối thiểu và mức lương tối thiểu.

“Chúng tôi muốn thông qua toàn bộ dự luật này vào ngày hôm nay”, – ông nói.
Phe đối lập cho rằng việc thông qua dự luật tại phiên họp hôm 25-6 trong lần trình đầu tiên và việc Rađa từ chối rút ngắn thời hạn xem xét dự luật trong lần trình thứ hai chứng tỏ đa số không muốn tăng mức sống tối thiểu cho đến tháng 9.

Theo ông Efremov, Rađa sẽ không kịp xem xét dự luật được thông qua trong lần trình đầu tiên mà không giảm thời hạn xem xét trong lần trình thứ hai trước khi kỳ họp lần thứ 14 kết thúc, và dự luật sẽ bị hoãn đến tháng 9.

Ngày 25-6, đảng khu vực đã dự định phong toả quốc hội trong trường hợp liên minh từ chối ủng hộ việc tăng mức sống tối thiểu đối với các nhóm xã hội chủ yếu từ 626 grivna hiện nay lên 808 grivna/tháng  từ 1-7 và lên 848grivna/tháng từ 1-10.

Phuong Anh
theo ProUA