Các đại biểu khối đảng khu vực trong quốc hội đang phong toả bục chủ tịch đoàn và diễn đàn quốc hội, yêu cầu bộ trưởng bộ nội vụ Yuri Lusenko phải từ chức.

Họ chăng ngang diễn đàn quốc hội tấm băng rôn mang dòng chữ “Yura – tỉnh say đi”. Bên cạnh đặt một cai chai to và một chiếc ly uống rượu. Cái chai đội mũ công an và đeo kính.

Ngoài ra, trong phòng họp quốc hội còn có nhiều tấm băng rôn khác thể hiện yêu sách của khối này: “Cảnh sát say rượu là tội phạm”, “Bộ trưởng say rượu là chính trị gia”, “Bộ trưởng nghiện rượu là nỗi nhục của đất nước”, “Bộ nội vụ không phải bệnh viện chữa nghiện rượu”, “Lusenko là bệnh say sưa nặng nề của đất nước”.

Theo kế hoạch phiên họp toàn thể lẽ ra phải bắt đầu lúc 10:00

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina

»Cùng chủ đề