Khối đại biểu quốc hội đảng khu vực đã phong toả diễn đàn quốc hội Ucraina.

Các đại biểu từ đảng khu vực đã phong toả khu chủ tịch đoàn và treo biểu ngửtong phòng họp, các biểu ngữ chủ yếu mang nội dung: “Litvin, các bộ trưởng có thể chờ, phải giúp mọi người trước đã”. Đồng thời phó chủ tịch khôi đảng khu vực Alechsandr Efremov tuyên bố, đảng của ông sẽ không phong toả quốc hội nếu liên minh đồng ý với điều kiện của phe đối lập.

Ngày hôm qua thủ lĩnh đảng khu vực ông Victor Yanukovich đã có tuyên bố, phiên họp bất thường của quốc hội được BYUT yêu cầu họp vào ngày 1-7 sẽ không thể diễn ra, nếu thủ tướng Yulia Timosenko không nhất trí với yêu cầu của đảng khu vực phải tăng lương và lương hưu cho người dân Ucraina ngay lập tức.

“Chúng tôi kiên quyết giữ vững yêu cầu này. Và một lần nữa xin nhấn mạnh – nếu không ngay lập tức cải thiện điều kiện vật chất vốn đã rất thiếu thốn của những người dân không được bảo vệ thì quốc hội sẽ không được thông qua một quyết định nào khác. Hoặc quốc hội này có thể buộc chính phủ Timosenko phải tăng lương và lương hưu cho những người nghèo – hoặc quốc hội phải bị giải tán. Không thể có nhượng bộ nào ở đây”, – tuyên bố của ông Yanukovich nói.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề