Đại biểu khối đảng khu vực hiện đang phong toả diễn đàn và bục chủ tịch đoàn Rađa Tối cao.

17-4-2009, 11:18, đại biểu khối đảng khu vực hiện đang phong toả diễn đàn và bục chủ tịch đoàn Rađa Tối cao trong thời gian quốc hội nghỉ giải lao.

15 đại biểu đã vây xung quanh diễn đàn, còn 8 đại biểu khác bao vây chủ tịch đoàn.

Đại biểu khối BYUT và “NU-NS” đã rời khỏi phòng nghị sự để phản đối hành động phong toả quốc họi của khối đảng khu vực.

Trong phòng họp không còn đại biểu hai khối BYUT và NU-NS, một số chỗ ngồi của họ bị các đại biểu đảng khu vực chiếm lĩnh.

Trong khi đó đại biểu khối Litvin, một thành viên khác của liên minh nghị viện, vẫn có mặt trong phòng họp.

Như vậy là trong phòng nghị sự chỉ còn lại đại biểu khối đảng khu vực và đảng cộng sản.

Đảng khu vực vẫn tiếp tục phong toả diễn đàn quốc hội.

Phương Anh
theo Tin tức Ucraina