Đại biểu các khối Đảng khu vực, NU-NS và BYUT phát biểu ủng hộ sáng kiến chung về sửa đổi luật bầu cử Rađa Tối cao.

Tác giả dự luật về sửa đổi này ông Yuri Mirosnhichenko (khối đảng khu vực), Anđrây Sevchenko và Evghenhi Suslov (khối BYUT), Vladislav Kaskiv (NU-NS) đã giới thiệu với báo giới tại quốc hội hôm thứ hai.

Cụ thể, dự luật đề xuất quy định đặt hàng rào tỷ lệ 2% đối với các đảng và khối trong Rađa Tối cao và đảm bảo “5 đảng vượt qua được hàng rào tỷ lệ sẽ được đại diện tại quốc hội”.

Bầu cử được đề xuất tiến hành theo danh sách cử tri mở tại các khu vực có nhiều ứng cử đủ tư cách đại biểu “với tính toán từ 8-12 đại biểu cho mỗi khu vực địa lý”, sử dụng danh sách cử tri chính thức.

Theo dự luật, chỉ có các đảng mới có quyền đề cử đại biểu, còn phiếu bầu phải trở thành “tờ giấy trên đó cử tri viết số ứng cử viên của mình”.

“Để trở thành đại biểu, cần phải dành được số phiếu quy định tại khu vực bầu cử, và đảng của họ phải vượt qua qua được hàng rào tỷ lệ”, – dự luật viết.

Các đại biểu nhấn mạnh, vì sáng kiến dự luật trên là chung cho đại diện cả ba khối trong quốc hội nên họ hy vọng vào sự ủng hộ của toàn thể phòng họp và kêu gọi lãnh đạo quốc hội và các khối ủng hộ sáng kiến này.

Trả lời câu hỏi về sự ủng hộ của cả phòng họp, ông Mirosnhichenko nói:

“Quan điểm chính trị của tất cả các khối đều được tuyên bố rõ ràng – đảng khu vực đã từng đưa ra sáng kiến thay đổi hệ thống bầu cử. BYUT không phản đối và NU-NS cũng vậy”.

“Trong đó thời gian và cách thức tiến hành từng kỳ bầu cử có thể được tranh cãi, nhưng không ai phản đối việc thay đổi hệ thống. Vì vậy chúng tôi hướng đến sự ủng hộ của cả phòng họp. Vấn đề là phải trình ra chỉ một văn bản”, – ông nói.

Đồng thời ông Sevchenko nói thêm, mục đích của các đại biểu không phải là xây dựng dự luật này cho một kỳ bầu cử cụ thể nào.

“Hiện nay có tin đồn về bầu cử trước thời hạn. Dự luật này và tuyên bố hôm nay của chúng tôi không hướng đến mục tiêu đẩy nhanh bầu cử trước thời hạn, cũng như hoãn bầu cử. Dự luật liên quan đến việc chúng tôi muốn thay luật chơi”, – ông nói.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề