Hội đồng chính trị của đảng khu vực vừa họp và quyết định khai trừ ra khỏi đảng bà Inna Bogoslovskaia và ông Taras Chornovyl.

“Theo điều lệ hội đồng chính trị đảng khu vực quyết định khai trừ khỏi đảng bà Inna Bogolovskaia do tuyên bố của bà. Bà cũng bị khai trừ khỏi thành phần của khối và hội đồng chính trị. Khai trừ khỏi đảng bà Alechsandra Kujel, khai trừ khỏi khối ông Taras Chornovyl”, – đại biểu quốc hội Vadym Kolesnhichenko nói.

Ông Vadym Kolesnhichenko cho biết, ông Taras Chornovyl đã bị khai trừ khỏi đảng từ trước đó do phát biểu của ông.

Theo ông, phiên họp hội đồng chính trị đã diễn ra với thành phần mở rộng có sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức đảng tại khu vực.

Ông Kolesnhichenko cũng cho biết, tất cả các ủy viên của hội đồng chính trị đều nhất trí ủng hộ tuyên bố của thủ lĩnh đảng Victor Yankunovich rằng tổng thống phải được bầu toàn dân.

Ông cũng nhấn mạnh, cuộc họp hội đồng chính trị đã đi đến nhất trí rằng tất cả các thành viên của đảng phải hoạt động như một đội ngũ thống nhất để giành thắng lợi chung trong kỳ bầu cử tổng thống.

Trước đó bà Inna Bogoslovskaia đã tuyên bố ra khỏi đảng và sẽ tranh cử tổng thống.

Phuong Anh
theo Podrobnosti