Phó chủ tịch khối BYUT Andray Kojemiakin thông báo như vậy. Theo ông, trong chương trình nghị sự sẽ có ba vấn đề: dự luật tái đầu tư ngân hàng, sửa đổi ngân sách về mục đầu tư cho EURO-2012 và dự luật về bầu cử tổng thống Ucraina.

Phó chủ tịch khối BYUT Andray Kojemiakin thông báo như vậy. Theo ông, trong chương trình nghị sự sẽ có ba vấn đề: dự luật tái đầu tư ngân hàng, sửa đổi ngân sách về mục đầu tư cho EURO-2012 và dự luật về bầu cử tổng thống Ucraina.

“Trong những ngày gần đây đại diện khối đảng chúng tôi đã tiến hành tư vấn tích cực với khối đại biểu đảng khu vực. Chúng tôi đã di đến nhượng bộ rằng quốc hội sẽ được giải phóng, còn các vấn đề gây tranh cãi, cụ thể là các bổ nhiệm nhân sự trong chính phủ và dự luật tăng mức sống tối thiểu thì sẽ hoãn lại. đại diện khối đảng khu vực đã hứa sẽ không phong toả quốc hội”, – ông tuyên bố.

“Nếu đảng khu vực từ chối các thoả thuận và vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để phong toả phiên họp bất thường thì đây sẽ là khẳng đinhj cuối cùng cho thấy đảng khu vực chỉ lo lắng về đất nước và nhân dân trên lời nói”, – ông Kojemiakin tuyên bố.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina