(DN.ODESA) -Dự thảo luật về ổn định tình hình kinh tế – tài chính tại Ucraina đã được Đảng khu vực đề xuất trình Quốc Hội. Nội dung của nó được ông Vichto Yanukovich (lãnh tụ Đảng khu vực) và ông Mykola Azarov (Phó chủ tịch) thông qua.

Trong văn kiện này, Đảng đối lập (đảng khu vực) đề nghị thành lập một quỹ bình ổn với tổng số tiền không lớn hơn 40 tỷ grip (8 tỷ USD). Quỹ này phải được hình thành bằng số ngân sách thu nhập vượt mức của ngân sách quốc gia, bằng một phần tín dụng của kho bạc, một phần chênh lệch giữa khoản thu và chi phí của Ngân hàng quốc gia của Ucraina được chấp thuận cho các năm tài chính hiện tại, và từ nhiều nguồn khác…vv.

Ngoài ra, Đảng của khu vực để đề xuất sửa đổi Luật của Ngân hàng quốc gia Ucraina (NBU), theo đó NBU cuối năm nay trong trường hợp ước tính thu nhập lớn hơn kinh phí dự kiến thì phải nộp cho ngân sách nhà nước 75% phần chênh lệch, và 25% được gửi đến quỹ tiết kiệm cá nhân. Nếu số chi tiêu vượt quá thu nhập thì sẽ phải bù vào ngân sách nhà nước khoản thiếu hụt trong năm tài chính kế tiếp.

Dự thảo chống khủng hoảng của Chính phủ được phê duyệt tại một cuộc họp ngày 22 tháng 10. Thủ tướng Yulia Tymoshenko bày tỏ hy vọng rằng, Quốc Hội sẽ thông qua và áp dụng tài liệu này trong phiên họp ngày thứ sáu (24/10/2008).

NNC
theo Rian