Đảng khu vực yêu cầu Chính phủ thay đổi ngân sách thực tại và đưa ra xem xét lại các chỉ số kinh tế vĩ mô. Điều này được công bố trên website chính thức của Đảng này khi phân tích về nguyên nhân của khủng hoảng và các cách để khắc phục nó.

Trong đó, theo Đảng khu vực, Chính phủ và Ngân hàng quốc gia Ucraina cần phải triển khai thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng, chủ yếu là để duy trì sự cân bằng giữa các mục tiêu xã hội, tăng cường hỗ trợ, kích thích nhu cầu trong nước, phát triển các lĩnh vực kinh tế – mặt khác kiểm soát mức độ lạm phát, ổn định tỷ giá tiền tệ, tìm ra các nguồn tín dụng để giảm thiếu hụt ngân sách quốc gia.

Đảng khu vực cho rằng, các biện pháp chống khủng hoảng cần được dựa trên thực tế và tình trạng của ngân sách nhà nước, trong đó các chính sách bảo trợ xã hội phả phù hợp với tình trạng thực tế của nền kinh tế. “Vì vậy, cần phải nhanh chóng xem xét lại bản ngân sách quốc gia năm 2009 với mục đích thống kê lại nguồn tài chính cần thiết để triển khai thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng của Chính phủ. Ngân sách năm 2009 phải được dựa trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Nếu các chỉ số vĩ mô không thực tế, lúc đó sự bảo trợ cho người dân sẽ ít đi do giá cả “leo thang”, hơn nữa doanh nghiệp phải chịu áp lực lớn hơn vì thuế thu nhập cao, các cơ quan giám sát sẽ “ép” thuế từ các chủ thể phụ trách kinh doanh.

Đảng khu vực tin rằng, nếu xem xét lại ngân sách, Chính phủ cần được góp ý để hạn chế các khoản chi công cộng, tiết kiệm từng cô-pếch và bỏ tiền ra đúng hướng. Những khoản tiền được rút ra sẽ nhằm mục đích tăng lương cho người lao động, hỗ trợ những người mất công ăn việc làm, tăng cường các hệ thống ngân hàng, ổn định tình trạng trong thị trường thế chấp tài sản và hỗ trợ các lĩnh vực của nền kinh tế đã bị tàn phá bởi khủng hoảng tài chính. Điều này sẽ giúp nhà nước có tiền để thực hiện các dự án, ổn định tài chính và phát triển xã hội.

Đảng khu vực đề xuất tăng mức lương tối thiểu cho công nhân và đảm bảo phát lương đúng hạn cho họ. Ngoài ra, theo ý kiến của Đảng khu vực, Chính phủ phải tăng chi tiêu cho các tiện ích xã hội từ nguồn vốn của nhà nước và địa phương, bồi thường thiệt hại cho Naftogaz Ucraina để chênh lệch giữa giá bán và giá mua nhỏ đi.

Đảng khu vực cũng đề nghị tăng chi phí trợ cấp ưu đãi, hỗ trợ ngành năng lượng. “Đặc biệt chú ý giải quyết các vấn đề vướng mắc trong nội bộ khu vực. Xây dựng nguồn thu cho địa phương mình. Chương trình chống khủng hoảng cần phải bao gồm các biện pháp giảm bớt sự mất cân đối trong khu vực, đẩy nhanh sự phát triển cho các khu vực nông thôn”, – tài liệu của Đảng khu vực viết.
Ngoài ra, Đảng khu vực đề nghị tăng cường quyền hạn cho Phòng Kế toán, Kiểm toán và Văn phòng giám sát thi công các dự án đầu tư của nhà nước để kiểm tra được chính xác mục đích sử dụng ngân sách nhà.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề