Trong Quốc Hội Ucraina rất có thể thành lập một Liên minh giữa Đảng khu vực và khối BYUT. Đây là tuyên bố của ông Phó chủ tịch Đảng khu vực, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Alexander Lavrinovich. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc này chỉ có thể xảy ra với điều kiện thành lập một Chính phủ mới với người cầm đầu là lãnh tụ Đảng khu vực Viktor Yanukovich.

“Tôi nghĩ rằng, việc Đảng khu vực liên kết với BYUT trong Quốc hội hiện tại hoặc trong tương lai là hoàn toàn có khả năng. Nếu như họ (BYUT) hiểu ra vấn đề là cần phải trả lại vị trí đứng đầu Chính phủ theo nguyện vọng của người dân, của đất nước, và trao cho những người khác một cơ hội để làm việc thì lúc đó mới biết, ai sẽ là người làm tốt hơn”, – Alexander Lavrinovich nói.

“Nếu như họ biết điều thì Yulia Tymoshenko phải từ bỏ cương vị hiện tại và lực lượng chính trị của bà ta cần phải chuẩn bị để tham gia xây dựng một Chính phủ mới cùng với Đảng khu vực” – ông nói thêm.

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu trong trường hợp đối đầu thì bầu cử nghị viện trước thời hạn là điều không thể tránh khỏi.

Theo ý kiến ông, cuộc bầu cử cũng cần phải được diễn ra trong thời gian tới đây. “Bởi vì, nếu nó bị hoãn lại, thì cơ hội để có một Chính phủ vững chắc trong Quốc hội và để hạn chế được tầm ảnh hưởng của BYUT đến các quá trình của Ucraina sẽ bị giảm đi” – ông nói.

Ngoài ra, Alexander Lavrinovich còn lưu ý rằng, việc liên kết với BYUT sẽ không là vấn đề cần thiết nếu đất nước không có khủng hoảng.

NNC
theo mid