Thành viên đoàn đại biểu thường trực Rada Tối cao tại Đại hội đồng nghị viện Hội đồng châu Âu, đại biểu quốc hội đảng khu vực Sergay Golovatyi tuyên bố, 89 điều trong dự thảo luật Ucraina sửa đổi Hiến pháp Ucraina của tổng thống Victor Yushenko không phù hợp với quan điểm của Uỷ ban Vơnidơ (cơ quan tư vấn của Hội đồng châu Âu về các vấn đề hiến pháp).

Ông Golovatyi cho biết như vậy trên đài phát thanh “Era”.

“Dự thảo luật có gần 137 đoạn được giám định. Kết quả là chỉ còn 24 điều nói về các thành tố tích cực trong dự thảo luật. Còn 89 điều nói về những nội dung không thích hợp theo quan điểm cả Uỷ ban Vơnidơ”, – ông Golovatyi nhấn mạnh.

“Nhưng chủ yếu hơn cả là các điều này nói lên rằng dự thảo luật không giải quyết được các vấn đề nhức nhối hiện nay của tình trạng nhị nguyên trong chính quyền hành pháp, của mâu thuẫn chính trị giữa tổng thống, HĐBT và quốc hội”, – đại biểu đảng khu vực nói.

“Uỷ ban Vơnidơ rút ra kết luận rằng dự thảo này không đạt mục đích chấm dứt xung đột thể chế thường xuyên giữa các cơ quan quyền lực chính tại Ucraina”, – ông nói.

Dự luật này thể hiện hệ thống cầm quyền bán tổng thống và chính quyền hành pháp đúp, hệ thống này vốn là nguồn cội nảy sinh xung đột giữa tổng thống và HĐBT, ông Golovatyi nhấn mạnh.

“Uỷ ban Vơnidơ nói rằng trưng cầu dân ý có thể tổ chức chỉ khi Rada Tối cao phê chuẩn 2/3 dự luật… Ở đây trong điều 156 nói rõ, tổng thống có thể tổ chức trưng cầu dân ý chỉ khi nào 2/3 cơ cấu hiến pháp của quốc hội phê chuẩn các sửa đổi ở chương 1,3 và 13. Nếu yêu cầu đó không được thực hiện thì tổng thống không có quyền tuyên bố trưng cầu dân ý”, – ông nói.

Trước đó, ngày 28-8, tổng thống Victor Yushenko tuyên bố, ông biết có 5 kế hoạch phá hoại dự định thảo luận toàn dân về hiến pháp mới của ông.

Phuong Anh
theo Correspondent