Đảng mới được thành lập “Trung tâm duy nhất” có ý định tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện bất thường vào Quốc hội. Thông tin này ngày hôm nay, 18 tháng 10, đã được loan truyền bởi cơ quan phát ngôn của đảng “Trung tâm thống nhất” ES.

Về vấn đề này, lãnh đạo đảng ES, dân biểu khối NU – NS (Ukraine của chúng ta – Tự vệ nhân dân) Igor Kril tin tưởng rằng, sức mạnh chính trị của mình sẽ vượt qua rào cản 3% và sẽ có chân ở Quốc hội.

Kril cho biết thêm, nghị quyết chính thức về việc tham gia bầu cử của ES sẽ được thông qua trong đại hội toàn Ukraine của đảng này, tuy tất cả tổ chức đảng ở các vùng đã tán thành việc tham gia độc lập của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới.

5 cử tri đầu tiên trong danh sách của ES sẽ được đăng k‎ý cho cuộc bầu cử vào quốc hội sau đại hội toàn Ukraine của đảng này.

NHC
theo Korrespondent