Theo đảng “Đoàn kết Châu ÂU” dự án này là sự hợp thức hóa nội dung tuyên truyền của Nga thông quan các kênh truyền hình của Ukraina. Đây được xem là hành động tạo nên những nguy cơ thực tế cho quyền lợi quốc gia, cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Đảng Đoàn kết Châu Âu lưu ý rằng, theo sắc lệnh của tổng thống ngày 2 tháng 9 năm 2015 về áp dụng đặc biệt những biện pháp hạn chế thì kênh truyền hình Nga “Rossia 24” được chi tiền từ ngân sách Nga – quốc gia xâm lược và nằm trong chế tài do Ukrana áp đặt.

Đảng của ông Poroshenko lưu ý những nhà có sáng kiến này và
những người thực hiện trực  tiếp “Show TV” này rằng, những hành động cố ý hướng tới lam bùng phát hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc hoặc hận thù tôn giáo và căm thù niềm tin, tới hạ thấp danh dự và phẩm giá được xem là những hành vi bị điều tra tố tụng hình sự.

Đảng Đoàn kết Châu Âu gọi việc tiến hành cái gọi là “Cầu truyền hình” là sự khiêu khích từ phía Kremlin, và thêm một cơ chế nữa gây ảnh hưởng tới bầu cử ở Ukraina.

Đảng “Đoàn kết Châu Âu” kêu gọi cơ quan SBU, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng SNBOU, Hội đồng quốc gia về phát thanh và truyền hình phải phản ứng đối với cái gọi là “Cầu truyền hình” đã được quảng cáo.

Chính đảng của ông Poroshenko cảnh báo rằng, trong trường hợp không có phản ứng thì đảng có quyền chống đối bất hành động của các cơ quan nói trên.

Ngày hôm nay xuất hiện thông tin nói rằng kênh truyền hình của ông Mevedchuk “NewsOne” và kênh tryền hình Nga “Rossia 24” dự định tổ chức Cầu truyền hình vào ngày 12 tháng 7 với tên gọi “Cần nói”.

NewsOne hiện nay là một trong bốn kênh truyền hình mà ông Medvedchuk kiểm soát thông qua chủ sở hữu “của mình”. Ông Medevedchuk là thủ lĩnh đảng “Cương lĩnh đối lập – vì đời sống“, một người làm cha đỡ đầu cho cin của tổng thống Nga.

Ngày hôm nay ông Danilyuk, thư ký SNBOU tuyên bố rằng, cơ quan SNBOU hiện đang làm việc để có qyết định về cầu tryền hình Newsone.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề