“Đây là thẻ tín nhiệm dành cho đảng Đoàn kết Châu Âu như là một  đảng theo đường lói gội nhập Châu Âu của Ukraina”, – đảng này bình luận.

Ông Petro Poroshenko nhận thẻ thành viên đảng Nhân dân Châu Âu – EPP.

Đảng Đoàn kết Châu Âu đã chính thức gia nhập vào Đại gia đình chính trị có ảnh hưởng của Châu Âu liên minh – đảng nhân dân Châu Âu (EPP). Điều này được nói trong quyết định của đảng Nhân dân Châu Âu (EPP), được đăng tải trên trang Fb của đảng.

“Đó là cái Thẻ niềm tin đối với đảng Đoàn kết Châu Âu như là một đảng của Châu Âu. Chúng tôi không chỉ xem điều này là sự kiện nội bộ của đảng mà là tín hiệu thừa nhận những nguyện vọng theo Châu Âu của Ukraina, những nguyện vọng tiến tới EU và NATO. Vì rằng, chỉ có thành viên trong các liên minh này mới bảo đảm cho chúng ta hòa bình và an ninh”, – đảng Đoàn kết Châu Âu bình luận.

“Đảng nhân dân Châu Âu kề vai sát cánh với Ukraina trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thể thức mới của sự hợp tác với đảng này sẽ cho phép chúng
tôi những cơ hội mới giữ gìn và bảo vệ sự lựa chọn Châu Âu và Bắc Đại Tây Dương của Ukraina”, – trong thông báo nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề