Phán quyết của tòa án Pecherskiy về việc điều tra viên của Cục Điều tra Nhà nước có
thể tiếp cận đối với các tài liệu của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Ukraina, đặc biệt là Kế hoạch chiến lược sử dụng lực lượng vũ trang của Ukraina sẽ đe dọa an ninh quốc gia của nhà nước Ukraina.

Điều này đã được nêu trong phần bình luận của phó tướng Phái “Đoàn kết châu Âu” Mikhail Zabrodskiy.

“Tôi muốn thu hút sự chú ý, như đã được thông báo gần đây Tòa án quận Pecherskiy đã
ra quyết định cho tiếp cận Kế hoạch chiến lược sử dụng lực lượng vũ trang củaUkraina, đặc biệt là cho các nhà điều tra của Cục điều tra nhà nước DBR. Tôi muốn làm rõ ngay: đây là một tài liệu quan trọng, quen thuộc với chúng tôi, chỉ cỡ hai chục người, bao gồm cả Tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Ukraina được tiếp cận, “vị phó tướng nhấn mạnh.

Điều này đang được thực hiện chính xác vào thời điểm mà theo các tuyên bố của lãnh
đạo GDB thì họ không thể hoàn toàn đảm bảo bí mật và chế độ tương ứng trong cơ quan của họ”, – ông nhấn mạnh.

Ông Mikhail Zabrodsky cho biết, điều này đang được thực hiện vào thời điểm thực sự có nguy cơ rò rỉ thông tin và đặc biệt là việc phân phát các thành phần kế hoạch không được
kiểm soát và nội dung thông tin trong tài liệu này.

“Lực lượng chính trị của chúng tôi coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Bởi vì có nguy cơ thực sự của việc tài liệu này, hoặc là toàn bộ, hoặc là các yếu tố riêng từ phần của nó rơi vào tay Nga như một quốc gia xâm lược”, – Đại biểu nhân dân Zabrodskiy nhấn mạnh.

Như OBOZREVATEL trước đây đã đưa tin tổng thống thứ năm của Ukraina, ông Petro
Poroshenko đã đề xuất các bước để ngăn chặn Ukraina rơi vào bẫy của Nga, những nguy
cơ khi thực hiện công thức của Steinmeier.

Nguồn: Oboz

»Cùng chủ đề