Đảng dân tộc thay thế lãnh tụ mới bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Đảng của tổng thống “Đảng dân tộc” trong khuôn khổ cuộc hội nghị hôm thứ 7 của mình đã bầu ra vị chủ tịch mới là tổng thống Vichto Yushenko thay thế chủ tịch trước là Vacheslav Kirilenko.

Trên đề nghị của Chủ tịch Vacheslav Kirilenko, hội nghị nhất trí bầu Vichto Yushenko làm chủ tịch đảng. Ngoài ra, các đại biểu của lực lượng chính trị này tán thành báo cáo hoạt động của đảng khi Vyacheslav Kirilenko trên cương vị chủ tịch từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 11 năm 2008.

Trước đó tổng thống trong lời phát biểu của mình tại một cuộc họp của Đảng đã bày tỏ sẵn sàng nhận cương vị chủ tịch. Ông đồng thời cho biết, ông đã có một cuộc nói chuyện với Kirilenko về tổ chức hoạt động của đoàn chủ tịch, đặc biệt là việc tăng cường các hoạt động trên tại cơ sở.

Đại hội Đảng hôm thứ 7 (30/11/2008) được diễn ra theo hình thức họp kín. Ngay cả tòa soạn của Đảng này cũng không được biết lý do bầu ra vị chủ tịch mới. Các nhà báo đều bị ngăn cấm đi vào hội trường cuộc họp.

NNC
theo Tổng hợp

»Cùng chủ đề
NBU bắt đầu thả nổi đồng Grivna

28 Tháng Mười Một 2008

TT Dmitry Medvedev đã đến Cuba

28 Tháng Mười Một 2008